Info dirigent

de dirigent

Toonkunstkoor Bergen op Zoom staat sinds januari 2015 onder de artistieke leiding van dhr. Loek van Dijck. Hieronder zijn introductie.


Mijn loopbaan als dirigent is begonnen in Bladel, in de Kempen, waar ik als onderwijzer verbonden was aan een jongensschool.

In januari 1962 werd mij gevraagd om het parochieel jongenskoor te gaan leiden. Het gevolg was dat er in korte tijd meerdere koren geïnteresseerd waren. In september van dat jaar was ik eveneens benoemd tot dirigent van het parochieel mannenkoor en het plaatselijk gemengd koor Plena Laetilia. Dit duurde tot februari 1969.

Ik werd benoemd als directeur van de LHNO te Hoogerheide. Hier werd ik meteen lid van het kerkkoor, wat weer tot gevolg had dat ik per 1 januari 1970 werd aangesteld als organist. Dit duurde tot juli 1983.

In de tussentijd was ik in 1976 benoemd als dirigent van het gemengd koor TAVENU in Dinteloord (tot november 2003), dirigent van mannenkoor ABS te Steenbergen (1983-1994). In mei 1987 volgde de aanstelling als dirigent van het kerkkoor St. Quirinus te Halsteren (tot april 2000). Per 1 januari 1992 werd ik benoemd als dirigent van het gemengd kerkkoor te Hoogerheide (-2013) en nu, geheel onverwacht, een nieuwe start bij het Toonkunstkoor te Bergen op Zoom.